ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

 • Xây dựng trạm BTS và cung cấp các thiết bị liên quan cho >100 trạm- Cung cấp điều hòa chính xác, Ắc quy- Cải tạo, sửa chữa văn phòng và cung cấp thiết bị nội thất cho các cửa hàng, chi nhánh phía Bắc
 • Xây dựng trạm BTS và cung cấp các thiết bị liên quan cho >300 trạm - Dịch vụ vận hành máy phát điện cho các trạm BTS trong phạm vi toàn quốc
 • Xây dựng trạm BTS và cung cấp các thiết bị liên quan cho >100 trạm
 • Xây dựng trạm BTS và cung cấp các thiết bị liên quan cho >100 trám - Dịch vụ kỹ thuật
 • Xây dựng móng nồi hơi, nhà khung thép lợp mái tôn
 • Cải tạo, mở rộng xưởng sản xuất dược phẩm
 • Xây dựng các hạng mục trong nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1: Móng nồi hơi, hầm chứa than, cầu qua kênh,…
 • Xây dựng, hoàn thiện các tòa nhà, văn phòng làm việc